URODZENI   BY   RATOWAĆ

Zostań jednym z Nas

RATOWNIK WODNY

Stopień wydawany zgodnie z Ustawą z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE JUŻ ZA:

  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds

Zapisz już teraz!!!

Zapraszamy na szkolenie według nowego programu MSW na zawodowy stopień – Ratownik Wodny.
Po ukończeniu kursu uzyskuje się uprawnienia do samodzielnej pracy na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych oraz wszystkich kąpieliskach.

Zapisy na kurs przyjmujemy cały rok.

Wyciąg z PROGRAMU SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH

I. Cel szkolenia

II. Wymagania formalne

III. Czas trwania szkolenia

IV. Zakres tematyczny

V. Terminy szkoleń

VI. Zapisy

I. CEL SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie do egzaminu na Ratownika Wodnego uprawniającego do samodzielnej pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz wodach morskich.

Cele szczegółowe:

1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

II. WYMAGANIA FORMALNE

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzany jest test wstępny polegający na sprawdzeniu umiejętności pływania pod powierzchnią wody i na jej powierzchni.

Kryterium zaliczeniowym dopuszczającym do szkolenia na ratownika wodnego są:

– 50 sekund sposobem dowolnym na dystansie 50m,

– 15m pod wodą,

oraz

– pozytywna opinia lekarza nt. możliwości ćwiczeń i wzmożonego wysiłku lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

III. CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 64 godziny, w tym 32 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych na basenie i akwenach otwartych. Kurs jest podzielony na trzy etapy (I, II, III). Po zaliczeniu wszystkich trzech etapów i zdaniu egzaminu końcowego kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika wodnego.

IV. ZAKRES TEMATYCZNY

Lp.

Zagadnienie

Cele szkolenia

Liczba godzin szkolenia. Metody realizacji

wykłady

ćwiczenia

1

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

– podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej,

– organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

– prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy).

4

2

Organizacja pracy ratowników

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

– obowiązków i uprawnień ratowników wodnych,

– specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych,

– specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste),

– hydrologii i meteorologii,

– dokumentacji działań ratowniczych oraz powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

7

1

3

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

– sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania,

– podstawowych prac bosmańskich,

– prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego oraz powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych.

3

15

4

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętności:

– pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,

– samo ratownictwa,

– wykonania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,

– pływania pod wodą i nurkowania,

– holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,

– ewakuacji z wody i na lądzie,

– opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania,

– postępowania z osobą tonącą aktywną.

6

27

Pełen program kursu przygotowującego do egzaminu na Ratownika Wodnego.

V. TERMINY SZKOLEŃ

Będą ogłaszane na bierząco w dziale „kursy i szkolenia” -> „terminarz kursów i szkoleń”

VI. ZAPISY

Zapisy na kursy prowadzone są na bieżąco. Chęć uczestnictwa w kursie na Ratownika Wodnego można zgłaszać:

– na adres e-mail: biuro@mwopr.pl

– pod nr telefonu 731 530 313 Małgorzata Wieczorek

Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres biuro@mwopr.pl lub pod nr. tel. 731 530 313 Małgorzata Wieczorek

Zapraszamy również na dyżury biura Miejskiego WOPR.