ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR

„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”

Pisząc „O Nas” właściwie wystarczyłoby tylko zacytować „Ślubowanie Ratownika WOPR”. Słowa 'Ślubowania’ wyrażają wszystko to w co wierzymy i z pełnym zaangażowaniem chcemy wypełniać. W tych krótkich słowach zawarto esencję wewnętrznych motywacji dla których jesteśmy ratownikami. Stąd też wywodzi się motto naszego stowarzyszenia…

URODZENI BY RATOWAĆ

Miejskie WOPR w Chrzanowie to grupa młodych ludzi, których łączy pasja. Naszym głównym celem jest niesienie pomocy w wodzie. Realizujemy również wiele działań społecznych przede wszystkim na rzecz dzieci. Zapał do pracy, kreatywność i chęć ratowania osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia to cechy, którymi chcemy zarażać innych. Stawiamy na doświadczoną kadrę ratowników dlatego nieustanie podnosimy własne kwalifikacje. Ponadto nasza organizacja krzewi etykę ratowników, propaguje bezpieczne sposoby spędzania czasu nad wodą, tworzy i umacnia więzi między razem z innymi stowarzyszeniami.

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w dniu 6 czerwca 2005 roku.

CELE STOWARZYSZENIA

WIEDZA

Uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest pierwsza pomoc

BEZPIECZEŃSTWO

Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad wodą

IDEA

Propagowanie idei wopr – wodniackiej

ZDROWIE

Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA