0

Dotacja Marszałkowska 2022

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W dniu 14 listopada 2022r. zakończyła się realizacja zadania publicznego pod nazwą „Ratownictwo wodne – bezpieczne akweny powiatu chrzanowskiego”. Działania zrealizowane przez Miejskie WOPR w Chrzanowie były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach powyższego konkursu. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 40.000,00 zł. Otrzymane środki, a także nasz wkład finansowy wynoszący prawie 5.500,00 zł w znamienity sposób pozwoliły osiągnąć zadowalające rezultaty. Z otrzymanych środków zakupiliśmy profesjonalny sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste ratowników, niezbędne do utrzymania gotowości ratowniczej.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Miejskiego WOPR w Chrzanowie w rozwój naszego Stowarzyszenia i oczywiście dzięki ogromnej pomocy ze strony Witolda Kozłowskiego Marszałka Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest prowadzenie działalności ratowniczej, podwyższenie jakości realizacji zadania przez zespoły ratowników.
Składamy serdeczne podziękowania całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za okazane wsparcie.
0

Dotacja Marszałkowska 2022

W piątek w nowym Posterunku Alarmowym Sądeckiego WOPR – Bartkowa-Posadowa dziewięciu małopolskim jednostkom ratownictwa wodnego zostały wręczone promesy z rąk Marszałka Witold Kozłowski. Wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy w wysokości 40.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego, ekwipunku osobistego ratowników oraz szkolenia ratowników.
Gratulujemy wszystkim pozostałym jednostkom otrzymanego wsparcia.
0

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespłu Zarządzania Kryzysowego

 

W dniu wczorajszym na trzebińskim ośrodku rekreacyjnym 💙 Balaton 💙 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pojawili się na nim Panowie: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej, wojska, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Inspektoratu Transportu Drogowego. Nie zabrakło również przedstawicieli Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie w osobie Prezesa Jarosława Broczkowskiego. Głównym tematem spotkania były działania służb związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas tegorocznych wakacji. Uwieńczeniem posiedzenia był pokaz profesjonalnej akcji ratowniczej z udziałem ratowników Miejskiego WOPR w Chrzanowie.