0

Dotacja Marszałkowska 2020

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

15 listopada 2020r. zakończyła się realizacja zadania publicznego pod nazwą „Zabezpieczenie ratownicze i przedmedyczne obszarów wodnych powiatu chrzanowskiego”. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego. Miejskie WOPR w Chrzanowie otrzymało dotację w kwocie 54.000,00 zł., głównie na poprawę bezpieczeństwa osób kąpiących się na akwenach wodnych powiatu chrzanowskiego oraz utrzymanie gotowości ratowniczej, a także edukację społeczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z otrzymanych środków zakupiliśmy między innymi profesjonalny sprzęt ratowniczy i ekwipunek osobisty ratowników, niezbędny do utrzymania gotowości ratowniczej.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Miejskiego WOPR  w Chrzanowie w rozwój naszego Stowarzyszenia i oczywiście dzięki ogromnej pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest prowadzenie działalności ratowniczej, podwyższenie form i jakości realizacji zadania przez zespoły ratowników.

Serdecznie dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za okazane wsparcie.

0

Dotacja Marszałkowska 2020

W maju 2020r. przystąpiliśmy do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego  Nasz projekt „Zabezpieczenie ratownicze i przedmedyczne obszarów wodnych powiatu chrzanowskiego” jest skupiony głównie na poprawie bezpieczeństwa osób kąpiących się na akwenach wodnych powiatu chrzanowskiego oraz utrzymanie gotowości ratowniczej, a także edukację społeczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Życie to priorytet i podstawa. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 54.000,00 zł na realizację założonych w projekcie zadań. Z otrzymanych środków planujemy zakupić profesjonalny sprzęt ratowniczy i ekwipunek osobisty ratowników, niezbędny do utrzymania gotowości ratowniczej. Nasi ratownicy przez cały sezon letni są do dyspozycji dla osób potrzebujących pomocy, jak i dla tych, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej nt. bezpieczeństwa nad wodą.

Wszystkie działania ratownicze realizowane są z zachowaniem wszystkich zasad higieny, zgodnie z regulaminem. Chcemy serdecznie podziękować całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za udzielenie dotacji celowej.

0

Dotacja Marszałkowska 2019

Miejskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, dzięki otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotacji w wysokości 50.000,00 zł, osiągnęło zakładane cele realizacji zadania publicznego w wymiarze określonym w projekcie „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych powiatu chrzanowskiego”. Otrzymanie dotacji pozwoliło na znakomite podwyższenie jakości dyspozycyjności zespołów dyżurnych. Zakup profesjonalnego sprzętu, w szczególności łódź patrolowo-ratownicza, a także ambulans osobowo-transportowy zapewniły pełną mobilność załóg ratowniczych oraz możliwość szybkiego dotarcia do wszystkich obszarów działania Miejskiego WOPR.  Dofinansowanie to również pozwoliło na doposażenie naszych Ratowników w nowe stroje ratownicze tj. koszulki Ratownik Wodny,  spodenki Ratownik Wodny oraz sprzęt typu lornetka, zestaw ABC czy leżanka. Powyższy sprzęt, jak i profesjonalne stroje zostały wykorzystane przez naszych ratowników między innymi podczas pracy na akwenach oraz podczas akcji ratowniczych. Polepszyły bezpieczeństwo osób przebywających nad obszarami wodnymi w sezonie letnim 2019r. W okresie realizacji projektu na akwenach nie odnotowano ani jednego przypadku utopienia. W przyszłym roku również planujemy przystąpić do takiego projektu.

page 1 of 3