Dotacja Marszałkowska 2022

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W dniu 14 listopada 2022r. zakończyła się realizacja zadania publicznego pod nazwą „Ratownictwo wodne – bezpieczne akweny powiatu chrzanowskiego”. Działania zrealizowane przez Miejskie WOPR w Chrzanowie były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach powyższego konkursu. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 40.000,00 zł. Otrzymane środki, a także nasz wkład finansowy wynoszący prawie 5.500,00 zł w znamienity sposób pozwoliły osiągnąć zadowalające rezultaty. Z otrzymanych środków zakupiliśmy profesjonalny sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste ratowników, niezbędne do utrzymania gotowości ratowniczej.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Miejskiego WOPR w Chrzanowie w rozwój naszego Stowarzyszenia i oczywiście dzięki ogromnej pomocy ze strony Witolda Kozłowskiego Marszałka Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest prowadzenie działalności ratowniczej, podwyższenie jakości realizacji zadania przez zespoły ratowników.
Składamy serdeczne podziękowania całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za okazane wsparcie.
Recommended Posts