Posiedzenie Wojewódzkiego Zespłu Zarządzania Kryzysowego

 

W dniu wczorajszym na trzebińskim ośrodku rekreacyjnym ? Balaton ? odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pojawili się na nim Panowie: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej, wojska, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Inspektoratu Transportu Drogowego. Nie zabrakło również przedstawicieli Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie w osobie Prezesa Jarosława Broczkowskiego. Głównym tematem spotkania były działania służb związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas tegorocznych wakacji. Uwieńczeniem posiedzenia był pokaz profesjonalnej akcji ratowniczej z udziałem ratowników Miejskiego WOPR w Chrzanowie.
Recommended Posts