Dotacja Marszałkowska 2021

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W dniu 15 listopada 2021r. zakończyła się realizacja zadania publicznego pod nazwą „Ratownictwo wodne – bezpieczny powiat chrzanowski”. Działania zrealizowane przez Miejskie WOPR w Chrzanowie były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach powyższego konkursu. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 40.000,00 zł. Otrzymane środki oraz skuteczna mobilność ratowników Miejskiego WOPR w Chrzanowie w znamienity sposób pozwoliły osiągnąć zadowalające rezultaty. Z otrzymanych środków zakupiliśmy profesjonalny sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobisty ratowników, niezbędny do utrzymania gotowości ratowniczej.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Miejskiego WOPR w Chrzanowie w rozwój naszego Stowarzyszenia i oczywiście dzięki ogromnej pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest prowadzenie działalności ratowniczej, podwyższenie form i jakości realizacji zadania przez zespoły ratowników.
Składamy serdeczne podziękowania całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za okazane wsparcie.
Recommended Posts