Dotacja Marszałkowska 2021

W tym roku również  przystąpiliśmy do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego.  Celem naszego projektu „Ratownictwo wodne – bezpieczny powiat chrzanowski” jest podniesienie kwalifikacji naszych ratowników, a także zakup potrzebnego sprzętu. Ponadto planujemy przeprowadzić akcje promujące bezpieczeństwo nad wodami powiatu chrzanowskiego. Życie to priorytet i podstawa. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 40.000,00 zł na realizację założonych w projekcie zadań.  Nasi ratownicy przez cały sezon letni są do dyspozycji dla osób potrzebujących pomocy, jak i dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej nt. bezpieczeństwa nad wodą.

Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi.

Serdecznie dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za udzielenie dotacji celowej.

Recommended Posts