Dotacja Marszałkowska 2020

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

15 listopada 2020r. zakończyła się realizacja zadania publicznego pod nazwą „Zabezpieczenie ratownicze i przedmedyczne obszarów wodnych powiatu chrzanowskiego”. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego. Miejskie WOPR w Chrzanowie otrzymało dotację w kwocie 54.000,00 zł., głównie na poprawę bezpieczeństwa osób kąpiących się na akwenach wodnych powiatu chrzanowskiego oraz utrzymanie gotowości ratowniczej, a także edukację społeczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z otrzymanych środków zakupiliśmy między innymi profesjonalny sprzęt ratowniczy i ekwipunek osobisty ratowników, niezbędny do utrzymania gotowości ratowniczej.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Miejskiego WOPR  w Chrzanowie w rozwój naszego Stowarzyszenia i oczywiście dzięki ogromnej pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest prowadzenie działalności ratowniczej, podwyższenie form i jakości realizacji zadania przez zespoły ratowników.

Serdecznie dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za okazane wsparcie.

Recommended Posts