Dotacja Marszałkowska 2019

Miejskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, dzięki otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotacji w wysokości 50.000,00 zł, osiągnęło zakładane cele realizacji zadania publicznego w wymiarze określonym w projekcie „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych powiatu chrzanowskiego”. Otrzymanie dotacji pozwoliło na znakomite podwyższenie jakości dyspozycyjności zespołów dyżurnych. Zakup profesjonalnego sprzętu, w szczególności łódź patrolowo-ratownicza, a także ambulans osobowo-transportowy zapewniły pełną mobilność załóg ratowniczych oraz możliwość szybkiego dotarcia do wszystkich obszarów działania Miejskiego WOPR.  Dofinansowanie to również pozwoliło na doposażenie naszych Ratowników w nowe stroje ratownicze tj. koszulki Ratownik Wodny,  spodenki Ratownik Wodny oraz sprzęt typu lornetka, zestaw ABC czy leżanka. Powyższy sprzęt, jak i profesjonalne stroje zostały wykorzystane przez naszych ratowników między innymi podczas pracy na akwenach oraz podczas akcji ratowniczych. Polepszyły bezpieczeństwo osób przebywających nad obszarami wodnymi w sezonie letnim 2019r. W okresie realizacji projektu na akwenach nie odnotowano ani jednego przypadku utopienia. W przyszłym roku również planujemy przystąpić do takiego projektu.

Recommended Posts