Dotacja Marszałkowska 2018

Miejskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, dzięki dotacji w kwocie 6.000,00 zł. otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku 2018, wzbogaciło się o nowe boje ratownicze, koła ratunkowe, pasy ratunkowe typu Węgorz, megafon oraz kozetkę medyczną.  Dotacja ta również pozwoliła na doposażenie naszych Ratowników w nowe stroje ratownicze tj. koszulki Ratownik Wodny,  czapeczki ratownicze, kurtki nieprzemakalne ratownik wodny oraz polary ratownicze. Powyższy sprzęt, jak i profesjonalne stroje zostały wykorzystane przez naszych ratowników między innymi podczas pracy na akwenach oraz podczas akcji ratowniczych. Polepszyły bezpieczeństwo osób przebywających nad obszarami wodnymi w sezonie letnim 2018r. W przyszłym roku również planujemy przystąpić do takiego projektu.

 

Recommended Posts