Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

17 marca 2018r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, podczas którego przy jawnym głosowaniu udzielono absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej oraz wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Recent Posts