Dotacja Marszałkowska

Miejskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, dzięki dotacji w kwocie 10.000,00 zł. otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku 2017, wzbogaciło się o nowy defibrylator, liny kąpieliskowe, apteczkę typu R0 oraz 2 boje sygnalizacyjne. Sprzęt ten pozwolił na doposażenie naszego WOPR w nowy sprzęt, jak i również w pełni na profesjonalne wykorzystanie przez naszych ratowników między innymi podczas akcji ratowniczych, jak i również polepszyło bezpieczeństwo osób przebywających nad obszarami wodnymi w sezonie letnim 2017r. W przyszłym roku również planujemy przystąpić do takiego projektu, jednakże już wiemy, że musimy się do niego solidnie przygotować, aby otrzymać większą dotację.

 

Recommended Posts