Walne zebranie

Walne zebranie podczas jawnego głosowania udzieliło absolutorium dla kończącą kadencje komisji i zarząd oraz wybrano nowe.